Restauratie

De historie als inspiratie

Restauratie

Al geruime tijd vormen restauratie en bouwhistorie een belangrijk deel van het werk van Peter van Woerden. Om zijn kennis op dit specifieke gebied te vergroten heeft hij een twee jarige opleiding bouwhistorie en restauratie aan de Hogeschool van Utrecht gevolgd. Naast de projecten op dit gebied neemt Peter ook deel aan de bouwhistorische werkgroep in Deventer en is hij lid van de Adviesraad Monumenten in Deventer. Deze adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over het monumentenbeleid.

Peter van Woerden werkt samen met Architectenbureau van Löben Sels en bouwkundig bureau Studio bouwwerk op het gebied van restauratiewerk.

Projecten restauratie