Herbestemming en restauratie Kantongerecht Deventer

Herbestemming

De rijksmonumentale panden aan de Brink 11 en 12 in Deventer zouden aanvankelijk herbenoemd worden tot museum. Helaas bleek dit plan niet haalbaar te zijn. Gelukkig hebben we een nieuwe woonbestemming aan de panden kunnen geven. De begane grond blijft een representatieve functie houden en op de verdiepingen komen meerdere appartementen. Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend voor dit project. Door per appartement een passende oplossing te bedenken voor indeling en installatie is het zeer goed gelukt het historische karakter van deze panden te behouden.