Restauratie

De historie als inspiratie

Restauratie

Al geruime tijd vormen restauratie en bouwhistorie een belangrijk deel van het werk van Peter van Woerden. Om zijn kennis op dit specifieke gebied te vergroten heeft hij een twee jarige opleiding bouwhistorie en restauratie aan de Hogeschool van Utrecht gevolgd. Naast de projecten op dit gebied neemt Peter ook deel aan de bouwhistorische werkgroep in Deventer en is hij lid van de Adviesraad Monumenten in Deventer. Deze adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over het monumentenbeleid.

Peter van Woerden werkt samen met Architectenbureau van Löben Sels en bouwkundig bureau Studio bouwwerk op het gebied van restauratiewerk.

Projecten restauratie

Deventer Brink 11-12 – Restauratie en herbestemming

Deventer Brink 11-12 – Restauratie en herbestemming

  Herbestemming De rijksmonumentale panden aan de Brink 11 en 12 in Deventer zouden aanvankelijk herbenoemd worden tot museum. Helaas bleek dit plan niet haalbaar te zijn. Gelukkig hebben we een nieuwe woonbestemming aan...

Stadhuis Deventer verbouw monumentale panden

Stadhuis Deventer verbouw monumentale panden

Deventer krijgt een nieuw stadhuis. De monumentale panden aangrenzend aan de nieuwbouw zijn ook onderdeel van dit project. Voor de monumentale panden zijn door verschillende partijen (deel)ontwerpen gemaakt....

Herbouw panden Grote Overstraat Deventer

Herbouw panden Grote Overstraat Deventer

Plan In 2013 zijn er een 3 tal panden afgebrand in de Grote Overstraat in Deventer. Voor de herbouw van deze panden zijn tekeningen gemaakt ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning. Samen met Hans van Löben Sels heeft...

Restauratie Woonhuis Lariksbos Diepenveen

Restauratie Woonhuis Lariksbos Diepenveen

Restauratie Voor het woonuis Lariksbos in Diepenveen - oorsrponkelijk ontworpen door architect W.P.C. Knuttel - heeft het bureau de restauratie voorbereid en begeleid. Het pand is intern verbouwd en aan de huidige gebruikswensen...

Verbouw monument Deventer

Verbouw monument Deventer

Voor een monument aan de Brink in Deventer is een ideeschets gemaakt ten behoeve van de aankoop van het pand. Het betreft een idee voor de overkapping van de binnenplaats en het verwijderen van een recent gemaakte tussenverdieping. De...

Uitbreiding historisch tolhuis Gorssel

Uitbreiding historisch tolhuis Gorssel

Voor het monumentale tolhuisje in Gorssel heeft het bureau een uitbreiding ontworpen. Achter het historische tolhuisje bevond zich al een eerdere uitbreiding. Om het volume niet nog langer te maken is ervoor gekozen de nieuwe...

Deventer – Bouwhistorische verkenning

Deventer – Bouwhistorische verkenning

Voor een pand aan de Brink in Deventer is een bouwhistorische verkenning  en tekeningen gemaakt voor de aanvraag van een monumentenvergunning. De aanvraag omvatte het maken van een trap van de begane grond naar de eerste verdieping en...

Deventer – Restauratie Gildehotel

Deventer – Restauratie Gildehotel

Subsidieaanvraag Ten behoeve van een subsidieaanvraag in het kader van de Regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand 2008 (Rrwr 2008) heeft het bureau, i.s.m. architectenbureau van Löben Sels, opnametekeningen en het...

Haakbergen – Bouwhistorische verkenning Pastorie

Haakbergen – Bouwhistorische verkenning Pastorie

In verband met een mogelijke herbestemming of uitbreiding van de pastorie aan de markt in Haakbergen is in oktober 2007 samen met Architectenbureau Van Löben Sels een bouwhistorische verkenning gedaan naar dit pand. In deze verkenning...

Den Haag – Oude stadhuis

Den Haag – Oude stadhuis

In 2006 is het oude stadhuis aan de Groenmarkt in Den Haag gerestaureerd. Voor een aantal zaken in het interieur is advies gevraagd aan Peter van Woerden. Zo is er een keuze gemaakt voor passend meubilair in de wachtruimte, een...

Den Haag – Restauratie historische kap

Den Haag – Restauratie historische kap

De kap van het pand van de gemeentelijke kredietbank aan het Westeinde in Den Haag verkeerde in een zeer slechte staat. Gezien het feit dat het pand een monument is, was een bouwhistorisch en bouwkundig onderzoek...