Over Peter

Over Peter van Woerden

Als architect ben ik ruim 20 jaar werkzaam op het gebied van nieuwbouw, verbouw, restauratie en herbestemming van woningen en gebouwen, voor zowel particulieren als bedrijven.

Een goed ontwerp sluit naadloos aan bij de bestaande bouw en zijn omgeving

In mijn ontwerpen zoek ik voortdurend de aansluiting met het bestaande gebouw en zijn omgeving. Bij een verbouwing kan dat betekenen dat het nieuwe gedeelte naadloos aansluit bij het bestaande gedeelte. Regelmatig krijg ik te horen dat niet te zien is waar de bestaande bouw ophoudt en het nieuwe gedeelte begint.

Maar aansluiten bij de bestaande situatie kan ook betekenen dat er juist contrast wordt gecreëerd. Contrast op een manier die de bestaande woning versterkt en de kracht van de omgeving beter zichtbaar maakt.

“Pas wanneer ik een bestaand gebouw kan versterken met mijn ontwerpen of een nieuw gebouw passend kan ontwerpen in zijn omgeving, ben ik tevreden over het resultaat!”

Het mooie aan werken voor mezelf

Na mijn studie Bouwkunde heb ik bij verschillende architectenbureaus gewerkt. Na 10 jaar heb ik de stap gezet om voor mezelf te beginnen. Het mooie daarvan vind ik de nauwe samenwerking en de betrokkenheid bij opdrachtgevers. In de eerste contacten ben ik vooral aan het doorvragen. Ik wil de wensen en vragen van een opdrachtgever doorgronden. Als ik dit goed doe, kan ik vervolgens beter tot de juiste oplossingen en optimale ontwerpen komen.

De meerwaarde van een architect

In mijn beleving leveren betrokkenheid en een goede samenwerking met opdrachtgevers de mooiste resultaten op. Daarin zit tegelijkertijd mijn meerwaarde. Ik zorg dat de woning of een gebouw een maatpak wordt voor gebruikers. Tot in de details worden wensen van bewoners verwerkt. Daarbij combineer ik een vormgeving die opdrachtgevers mooi vinden met optimale functionaliteit. Ik wil dat een woning of gebouw een dagelijks genot is voor gebruikers! Lees meer over de meerwaarde van een architect.

Vroeger speelde ik uitvindertje. Ik vond het geweldig om nieuwe dingen te bedenken. Maar uitvinder werd ik niet. Doordat mijn vader aannemer was, had ik zo de bouw kunnen instappen. Maar ik wilde iets doen waarin ik nog meer creativiteit kwijt kon. In de architectuur heb ik dat gevonden. Hierin kan ik mijn passie voor bouwen en techniek combineren met creativiteit. Ik doe nooit twee keer hetzelfde, mag mooie, nieuwe dingen bedenken en complexe situaties oplossen. Mijn werk is op mijn lijf geschreven. Ik doe het dagelijks met veel plezier!