Herbestemming boerderij – nieuwbouw twee schuurwoningen

Herbestemming boerderij

Het bureau heeft een schetsontwerp gemaakt voor de herbestemming van een boerderij tot woning en de nieuwbouw van 2 schuurwongingen. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met landschapsarchitect G84 en de gemeente Voorst.

De bestaande boerderij is een wederopbouwboerderij met een betonnen draagconstructie in de deel. Deze constructie zal onderdeel worden van de architectuur na de verbouwing. Tevens wordt er een ingreep in het dak gedaan voor daglichttoetreding in de voormalige deel die dienst gaat doen als werk- of aterlierruimte en deels de woonfuncties bevat.

De woningen zijn zogenaamde schuurwoningen. Deze woningen hebben een contour die refereert aan een agrarische schuur. Hierdoor wordt het landschappelijke beeld van een boeren erf in stand gehouden. In het eenvoudige volume huist een zeer ruimtelijke indeling met veel daglichttoetreding, een vide en een open plattegrond.

3D Model

Hieronder vind u een 3D model van het project. Door met de muis te bewegen kunt je het van alle kanten bekijken.

Virtuele rondleiding

Hieronder kunt u virtueel een kijktje nemen in de woning.