Diepenveen – Dorpsstraat herinrichting

Medio 2009 hebben Peter van Woerden, Ernst Lohle (Perspectief) en Josje Kruiswijk een plan gemaakt voor de herinrichting van de Dorpsstraat in Diepenveen. Het plan omvat het opnieuw inrichten van de Dorpsstraat ter plaatse van het winkelgebied. De bedoeling is door de nieuwe inrichting het winkelgebied aantrekkelijker te maken. De bestrating, het meubilair en mogelijk de bomen zullen vervangen worden. De inzet is een gelijkvloerse bestrating te maken zonder stoepranden en een klinkerbestrating te gaan gebruiken. De Gemeente Deventer heeft het plan positief ontvangen en is momenteel bezig een ontwerp te maken ter voorbereiding van de uitvoering. De direct omwonenden en de aangrenzende bedrijven worden nauw betrokken bij de planvorming om zo tot evenwichtige keuzes te komen in het ontwerp.

Medio 2009 hebben Peter van Woerden, Ernst Lohle (Perspectief) en Josje Kruiswijk een plan gemaakt voor de herinrichting van de Dorpsstraat in Diepenveen. Het plan omvat het opnieuw inrichten van de Dorpsstraat ter plaatse van het winkelgebied. De bedoeling is door de nieuwe inrichting het winkelgebied aantrekkelijker te maken. De bestrating, het meubilair en mogelijk de bomen zullen vervangen worden. De inzet is een gelijkvloerse bestrating te maken zonder stoepranden en een klinkerbestrating te gaan gebruiken. De Gemeente Deventer heeft het plan positief ontvangen en is momenteel bezig een ontwerp te maken ter voorbereiding van de uitvoering. De direct omwonenden en de aangrenzende bedrijven worden nauw betrokken bij de planvorming om zo tot evenwichtige keuzes te komen in het ontwerp.

7 september heeft de gemeente het plan gepresenteerd aan de bewoners van Diepenveen. Het plan is over het algemeen positief ontvangen.  21 september is het plan besproken met de winkeliers aan de Dorpsstraat. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt. De planning is om na de braderie op 30 april 2012 te beginnen met de werkzaamheden.

Meer info is te vinden op de website van de gemeente: www.deventer.nl/diepenveen