Diepenveen - Uitbreiding woning - Ontwerpschets
Diepenveen - Uitbreiding woning - Nieuwe plattegrond
Diepenveen - Uitbreiding woning - Nieuwe achtergevel
Diepenveen - Uitbreiding woning - Interieur na verbouw

De woning is 5 meter uitgebreid aan de achterzijde. Voor het verkrijgen van de bouwvergunning is er een vrijstellingsprocedure gevolgd omdat het plan niet in het vigerende bestemmingsplan past. Het plan is voltooid en in gebruik.