BNA erkent bureau

Peter van Woerden, architect is sinds oktober 2016 lid van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). De BNA help architectenbureaus de kwaliteit hoog te houden. Door het aanbieden van cursussen en organiseren van bijeenkomsten worden architecten steeds geholpen de kwaliteit van hun bureau hoog te houden.

Ik heb besloten lid te worden van de BNA om de kwaliteit van mijn bureau te waarborgen en mijn netwerk onder vakgenoten te vergroten.

Voor meer informatie kunt u op de link hiernaast klikken.